Waterpolo » Scheidsrechterzaken Regio Oost » Opleidingen W-officials
District 2: Waterpolo
District 2: Synchroonzwemmen
Opleidingscentrum TCON
Opleidingscentrum WOC
Zwemmen

 

 Waterpolo Organisatie Regio Oost

 

 Week- en Nieuwsberichten

 

 Competitie

 

 Competitiezaken Regio Oost

 

 Scheidsrechterzaken Regio Oost

 

 Jeugdzaken Regio Oost

   > Agenda

 

Opleidingen W-officials

Opzet cursus W-official voor de Regio Oost

De ScheidsrechtersCommissie van Regio Oost organiseert namens de WORO de W-officialcursus. Daartoe maakt de SCRO gebruik van de cursusopzet en cursusmateriaal van de KNZB.
De SCRO heeft voor de verenigingen de onderstaande informatie in de vorm van een aantal richtlijnen opgesteld.
 1. Voor wie:
  Voor de wedstrijdfunctionarissen: Tijdwaarnemer, 30-secondenwaarnemer en secretaris dienen allen in het bezit te zijn van een geldige W-legitimatie.
 2. Opzet cursus.
  De cursusduur is 4 avonden van elk ca. 2 uur. Op de 4e avond wordt het schriftelijk examen gehouden. De cursist moet alle cursusavonden aanwezig kunnen zijn.
  Dit examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en 10 open vragen. Daarnaast moet een wedstrijdformulier worden ingevuld.
  Op de dag van het examen moet de cursist 16 jaar of ouder zijn.
 3. Docent.
  De docent is een scheidsrechter op Ya- of X-niveau en wordt in principe aangewezen door de SCRO. De vereniging kan zelf ook een docent voorstellen de cursus te geven. De SCRO moet goedkeuring geven aan deze docent, voordat de cursus start.
 4. Hoe aan te melden.
  In alle gevallen moet de cursus worden aangemeld via het e-mailadres: wofficialcursus@knzboost.nl
  1. Aanmelden W-cursus:
   Indien de vereniging zelf de cursus wil organiseren, melden zij dat via een contactpersoon aan bij het SCRO via bovengenoemd mailadres. Met opgave van de namen en geboortedatum van de deelnemers, locatie en data.
   Gaarne ook het telefoonnummer van de contactpersoon in de aanmelding vermelden.
   Na de aanmelding zal iemand van de SCRO contact opnemen met de betreffende vereniging voor verdere informatie, het regelen van de docent, het cursusmateriaal etc.
  2. Aanmelden kandidaten:
   Indien de vereniging zelf de cursus niet wil organiseren,  geschiedt de aanmelding door de vereniging bij de SCRO, via het bovengenoemd e-mailadres. Tevens doet de vereniging aan het SCRO het verzoek de cursus te organiseren. Deze aanmelding moet gepaard gaan met voorkeursdag, locatie en de namen en geboortedatum van de kandidaten.

 5. Overzicht aanmeldingen
  Alle aanmeldingen voor W-cursussen worden per cursusplaats gepubliceerd in het weekbericht en op de website van Regio Oost.
  Het doel daarvan is om ook andere verenigingen de gelegenheid te geven deelnemers op te geven.
 6. Aantal deelnemers:
  Het minimum aantal deelnemers per cursus is 10 personen. Het maximum is gesteld op 25 personen.
 7. Tijdsplanning
  In principe duurt het minimaal 10 weken na het indienen van een aanvraag voor een W-cursus, totdat een wedstrijdfunctionaris kan fungeren:
  Aanvraag W-cursus en publicatie: 2 weken
  Aanvraag en ontvangen cursusmateriaal: 3 weken
  Cursusduur: 3 weken
  Verwerken examenuitslag en maken legitimatiekaarten: 2 weken
 8. Cursus- en examenmateriaal
  Cursusmateriaal voor de deelnemers en docent wordt door de SCRO aangevraagd bij het bondsbureau en verzonden naar de docent. Het examenmateriaal zal verzonden worden naar de docent in een aparte enveloppe.
  Het cursusmateriaal kan ook digitaal aangeleverd worden. De vereniging moet dan zelf zorgen voor voldoende kopieën.
 9. Examen en uitslag
  De docent neemt het examen af en verwerkt de examenuitslag. De SRO kan een tweede examinator naar het examen afvaardigen.
  De docent moet de uitslag en de gemaakte examens van de cursisten sturen naar:
  Gerti Beker,
  De Wezeboom 8
  6971 HP Brummen
  Hij kijkt het examen nogmaals na. Zijn uitslag is in principe bindend. De communicatie hierover verloopt via SRO.
 10. Legitimatiekaarten
  De cursisten, die geslaagd zijn voor het examen, moeten als W-official een legitimatiekaart kunnen tonen!
  Deze legitimatiekaart moet de vereniging aanvragen, onder meesturing van een pasfoto, bij:
  Rick van der Linde
  Schadewijkpad 2/1
  7391 TL Twello
  Rick maakt de legitimatiekaart pas als hij van de SCRO weet, dat de cursist geslaagd is.
 11. Onjuiste aanmelding
  Het is niet toegestaan om op een andere wijze binnen de Regio een cursus aan te melden of te organiseren! Het SCRO heeft het recht om in die gevallen de cursus en het examen als niet geldig te verklaren.
 12. Kosten van de cursus.
  De kosten bedragen vanaf € 50,-per cursus indien de kosten van het cusrsumateriaal direct door de vereniging aan de KNZB worden betaald. De kosten zijn sterk afhankelijk van de gekozen opzet.  De werkelijke kosten zullen per cursus over de deelnemende verenigingen worden verdeeld.