Waterpolo » Scheidsrechterzaken Regio Oost » Rapportages Wangedrag
District 2: Waterpolo
District 2: Synchroonzwemmen
Opleidingscentrum TCON
Opleidingscentrum WOC
Zwemmen

 

 Waterpolo Organisatie Regio Oost

 

 Week- en Nieuwsberichten

 

 Competitie

 

 Competitiezaken Regio Oost

 

 Scheidsrechterzaken Regio Oost

 

 Jeugdzaken Regio Oost

   > Agenda

 

Rapportages Wangedrag

Rapportages Wangedrag

 

Tijdens de Scheidsrechterbijeenkomsten van 2011 is het invullen van een Rapportage Wangedrag besproken. Vooral het op de juiste wijze interpreteren van de spelregels en het toelichten van verschillende valkuilen waren een belangrijk onderdeel van deze discussie.

Hieronder volgt daarvan een samenvatting.

 

1. De spelregels over slaan en trappen:

 

WP21.9:          Het opzettelijk trappen of slaan van een tegenstander of dreigende beweging maken welke deze bedoeling verraden U20.

WP21.10:        Het zich aan wangedrag schuldig maken, w.o. onacceptabele taal, agressief spel, gebrek aan eerbied.  →  UMV.

WP21.11:        Schuldig maken aan grof optreden w.o. opzettelijk slaan of trappen met de bedoeling letsel toe te brengen dan wel een poging daartoe. UMV4.

 

In het rood zijn de bepalende tekstgedeelten weergegeven. Voor een U20 is de overtreding uiteraard minder ernstig dan voor een UMV4. Bij de laatste is een poging al genoeg.

 

2. Invullen van je eigen waarneming.

Allereerst: De rapportage wangedrag moet binnen 24 uur zijn ingevuld en opgestuurd. Via je eigen scheidsrechterwebportal is het formulier zichtbaar en in te vullen.

 

Het formulier Wangedrag begint op de 2e blz. met het aanvinken van de door jouw waargenomen overtreding. Het is belangrijk dat je dat vooral goed invult. Jouw verhaal verderop in het formulier is hierop gebaseerd.

En de gestrafte speler moet niet de gelegenheid krijgen om later bij de Tuchtcommissie te verklaren dat het helemaal geen kopstoot was maar heel wat anders.

Let ook op of het echt slaan was of een poging daartoe. Echt slaan wil nog niet zeggen dat de tegenstander geraakt behoeft te worden. Een poging is echter al heel gauw een dreigende beweging.

 

3. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk zijn er de volgende conclusies getrokken:

Conclusie 1:

Belangrijk dat de juiste onderdelen van het formulier Wangedrag worden aangevinkt. Maar ook bij alle andere onderdelen is invulling vereist. (zie hierboven)

Conclusie 2:

Geen opzet, dan ook ‘onbesuisd/onbeheerst spel’ aanvinken. Kan geen UMV4 zijn.

Conclusie 3:

Een foutieve beslissing tijdens de wedstrijd aangaande de UMV of UMV 4 achteraf op het formulier Wangedrag vermelden bij ´relevante opmerkingen´.

Conclusie 4:

Wat vooraf aan de zware fout is gebeurt, kan ook na de wedstrijd door de betreffende gestrafte speler worden verteld. Dan meenemen in de rapportage.

Conclusie 5:

Blijf bij je oorspronkelijke waarneming. “…heeft geslagen” is daarna niet meer “….volgens mij maakte de speler een slaande beweging”.