Waterpolo » Scheidsrechterzaken Regio Oost » Staken wedstrijden
District 2: Waterpolo
District 2: Synchroonzwemmen
Opleidingscentrum TCON
Opleidingscentrum WOC
Zwemmen

 

 Waterpolo Organisatie Regio Oost

 

 Week- en Nieuwsberichten

 

 Competitie

 

 Competitiezaken Regio Oost

 

 Scheidsrechterzaken Regio Oost

 

 Jeugdzaken Regio Oost

   > Agenda

 

Staken wedstrijden

Staken van een waterpolowedstrijd. (of niet beginnen)

 

Het moeten staken van een wedstrijd is vaak een gebeurtenis, die niet zonder emotie gepaard gaat. Ook teleurstelling omdat de scheidsrechter de wedstrijd niet heeft kunnen afmaken.

 

Hieronder willen we informatie en uitleg geven op welke wijze de scheidsrechter het beste met een dergelijke situatie kan en moet omgaan. We hopen dat dit zal bijdragen aan de kennis bij de scheidsrechters over deze hele specifieke regels.

 

In het waterpoloreglement (het E-reglement) staat in art. 24.8 nader aangegeven wanneer een scheidsrechter een wedstrijd moet staken.

In de tabel hieronder is dat nader beschreven, met voorbeelden en een toelichting. We beginnen echter met een voorbeeld, dat in de praktijk zou kunnen ontstaan.

 

Voorbeeld hoe het (niet) zou kunnen gaan:

Een deel van het publiek maakt stennis door veel negatief geschreeuw, al of niet door alcohol ingegeven, en probeert spelers en de wedstrijd te beïnvloeden.  Je besluit, via de aanvoerder, om te waarschuwen.

De waarschuwing is, dat bij een 2e keer de wedstrijd zal worden gestaakt. Dat doet de aanvoerder, de wedstrijd wordt hervat, maar na enkele minuten gaat men achter het doel weer in de fout. Je staakt vervolgens de wedstrijd.

Beter is in zo’n situatie is om te waarschuwen, dat bij een 2e keer het gehele publiek de zaal zal moeten verlaten. De waarschuwing krijgt daarmee meer kracht en je herstelt sneller je eigen gezag over de wedstrijd. En, erg belangrijk, de wedstrijd kan worden uitgespeeld!

 

Neem voor zo’n “ontruiming” rustig de tijd. Jij hebt de bal en gaat ergens bij de jurytafel rustig zitten. Kan je gelijk nadenken op welke wijze jouw rapport van dit incident er ongeveer uit zal komen te zien.

Want ondanks dat de wedstrijd niet gestaakt behoeft te worden, moet hiervan wel melding worden gemaakt bij de Competitieleider van District 2.

 

De regels omtrent het staken (of niet beginnen) van de wedstrijd zijn hieronder nader uitgewerkt:

 

Art.

Omschrijving

Voorbeelden

Toelichting

24.8.a

indien aan hun bevelen geen gevolg wordt gegeven.

 1. Een speler met een UMV/UMV4 of coach met een rode kaart wil de zwemzaal niet verlaten, ook niet na dringend verzoek, gaat weer zitten op de spelersbank of tribune.
 2. Een te vervangen jurylid wordt niet vervangen.
 3. U wil dat een deel van het publiek de zwemzaal gaat verlaten, maar dat doet dat niet, ook niet na herhaald verzoek en wachttijd.

Het zal niet vaak (of helemaal niet) mogen voorkomen, dat hierdoor de wedstrijd gestaakt wordt. Het is immers een deuk in het gezag van de scheidsrechter.

Daarom adviseren wij in dergelijke situaties de bal op te vragen, de nodige dringende verzoeken aan de aanvoerder coach, verantwoordelijke vereniging e.d. te doen en vervolgens rustig te gaan zitten, totdat er wel aan de bevelen gehoor is gegeven. Dat kan zomaar 5-10  minuten duren. Neem daarvoor de tijd. Laat de boel ondertussen afkoelen. Jij bent immers de baas op dat moment.

 

24.8.b

indien de jury- en wedstrijdbenodigdheden in het ongerede raken en niet onmiddellijk

hersteld kunnen worden;

 

 1. De elektronische klok valt uit en er zijn geen stopwatches (genoeg) aanwezig.
 2. Het doel gaat kapot en is niet binnen redelijke tijd te repareren
 3. Waterniveau in zwembad zakt onder minimum peil
 4. Het licht valt uit

Dit artikel is helder. Er zijn of ontstaan technische redenen om de wedstrijd niet te laten beginnen of te moeten staken en deze zijn niet binnen redelijke tijd op te lossen.

 

24.8.c

indien het gedrag van spelers en/of toeschouwers, of andere buitengewone

omstandigheden, naar hun mening een zuivere afloop van de wedstrijd verhinderen.

 

 1. Een onbetrouwbaar gebleken jury wordt niet vervangen.
 2. (Een van) beide ploegen wil(len) er geen wedstrijd van maken. Dat kan blijken door herhaaldelijk wangedrag, onsportief gedrag jegens de tegenstander, men is er niet op uit om er een normale wedstrijd van te maken.
 3. Door het publiek onophoudelijk schelden naar spelers, scheidsrechters en jury.
 4. Het publiek heeft door het maken van negatieve opmerkingen zo veel slechte invloed op de wedstrijd en/of scheidsrechter dat er geen sprake meer kan zijn van een normaal sportief verloop van de wedstrijd.
 5. Het publiek dringt zich zodanig op, dat de scheidsrechter te weinig ruimte krijgt voor het leiden van de wedstrijd en er een dreigende situatie ontstaat.

 

Publiek kan ook zijn 1 toeschouwer, die zoveel stennis maakt dat staken een overweging wordt.

De procedure voor de scheidsrechter om de situatie weer normaal te krijgen, is het vragen aan de aanvoeder of hij de situatie wil aanpakken (zijn ploeg, het publiek etc.). De aanvoeder is verplicht aan dit verzoek uitvoering te geven.

Wil de aanvoerder dit niet doen of is daar niet toe in staat, dan is de coach of een iemand anders van de thuisspelende vereniging wellicht hiervoor wel aanspreekbaar. De aanvoerder moet de tijd krijgen om e.e.a. te regelen.

Ook als je besluit een deel van het publiek te laten verwijderen, is dat een taak van de aanvoerder en niet van de scheidsrechter!!!

Neem de tijd om de situatie af te laten koelen!!

 

 

Uiteindelijk zal elke scheidsrechter zijn of haar uiterste best moeten doen, om de wedstrijd door te laten gaan en af te maken. Desnoods met kromme tenen en Oost-Indisch doof voor alles wat er gezegd wordt om die laatste halve minuut van de wedstrijd uit te spelen. Echter niet tegen elke prijs. Elk mens heeft zijn eigen grenzen en zullen in dergelijke situaties worden opgezocht.

Dat er daarna een mail met jouw bevindingen naar de competitieleider gaat, moge duidelijk zijn.

 

De scheidsrechterscommissie District 2

December 2011